žena dotýkajúca sa stromu a v pozadí je zamrznuté jazero

Jedinečný okamih stretnutia dvoch umelcov

Keď sa svetlo fotoaparátu stretlo so svetlom duše a intelektu, vznikla fascinujúca diskusia medzi fotografom Zoradom a pomáhajúcou profesionálkou Zlaticou. Nezabudnuteľný moment, ktorý začal ako obyčajné stretnutie, sa rýchlo zmenil na hlboký a obohacujúci rozhovor o živote, osude a pohľade do zákutí duše. „Svetlo, v symbolickej aj reálnej podobe, je všade. Stačí sa lepšie pozrieť.“…